Vertrouwenspersoon Pijn en Mobiliteit

De vertrouwenspersoon

De visie van Pijn en Mobiliteit is, zorgen dat u weer optimaal kan presteren en genieten. Pijn en Mobiliteit wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid haar patiënten, medewerkers en directie beschermen tegen niet verantwoord gedrag (“fout” gedrag). Wij werken voor en met u en willen dat doen in een omgeving die voor u veilig en vertrouwd voelt en met mensen, waar u vertrouwen in heeft.  De wetgeving geeft daarnaast ook de verplichting tot het ontwikkelen en uitvoeren van beleid omtrent “fout” gedrag. Pijn en Mobiliteit heeft ervoor gekozen om gewenst gedrag, goede omgangsvormen, integriteit en de sociale veiligheid in de organisatie te bevorderen en te handhaven.

Daarom heeft Pijn en Mobiliteit ervoor gekozen om Inge te Brake als een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Een  vertrouwenspersoon met jarenlange ervaring, die vertrouwelijkheid hoog in haar vaandel heeft staan. Meer over Inge te Brake.

Bij een vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit  kan iedereen terecht die op de een of de andere manier betrokken is geweest bij ongewenste omgangsvormen en/of die een vermoeden heeft van een misstand en/of misbruik. Dit kan als slachtoffer, als medestander, maar ook om “fout gedrag” te signaleren. De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met de melder vast of er sprake is van ongewenste omgangsvormen, dan wel een integriteitschending.  De vertrouwenspersoon helpt de melder een eigen afweging te maken over de vervolgstappen.Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een adviserende rol richting directie en een informerende rol richting alle medewerkers en patiënten.

Inge te Brake is bereikbaar via 06 53 722 494 of info@tebrakeadvies.nl