Vertrouwenspersoon Inge te Brake

Vertrouwen in Pijn en Mobiliteit en met plezier terugkomen voor uw behandeling!

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en intimidatie. Zomaar een greep uit het nieuws van de afgelopen maanden. Zaken waar een vertrouwenspersoon mee te maken kan krijgen. We brengen allemaal een belangrijk deel van ons leven door in contact met mensen. Samen proberen we iets moois te maken van ons leven, thuis, op het werk en bij Pijn en Mobiliteit. Dat gaat meestal goed en dan voel je je thuis in je eigen huis, op je werkplek of bij je behandelaar van Pijn en Mobiliteit. Een enkele keer gaat het mis en dan is het van belang dat Pijn en Mobiliteit als organisatie het zo georganiseerd hebben dat u goed wordt begeleid en dat U geen schade oploopt. Want  Pijn en Mobiliteit wil een gezonde, effectieve en betrouwbare organisatie zijn, waar je, ondanks je klachten met plezier naartoe gaat. En voor dat plezier zijn we samen verantwoordelijk.

Pijn en Mobiliteit heeft mij gevraagd voor hen als extern en onafhankelijk vertrouwenspersoon op te treden. De vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen om organisaties gezond te houden. Ik ben vertrouwenspersoon geworden, omdat ik zag dat situaties van ongewenst gedrag soms onnodig escaleerden en dat mensen en organisaties onnodig beschadigd werden. Ik wilde daar verantwoordelijkheid voor nemen. Alweer 25 jaren geleden vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plaats en wist ik zeker dat ik iets wilde betekenen voor mensen en organisaties die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen. Dat doe ik dan ook als adviseur, opleider, coach en vertrouwenspersoon voor veel organisaties en nu ook voor Pijn en Mobiliteit. Als vertrouwenspersoon sta ik altijd naast het slachtoffer en handel ik in het belang van het slachtoffer. Vertrouwen en geheimhouding zijn daarbij mijn uitgangspunten. Ik doe dit werk omdat ik ervan overtuigd ben, dat een gezond leef- en werkklimaat uiteindelijk ten goede komt aan iedereen, nl. de gezondheid van de cliënten die bij Pijn en Mobiliteit komen, maar ook de goede naam en de doelstellingen van Pijn en Mobiliteit.

Ik werk heel graag met mensen. Het doet mij iets als ik zie dat mensen pijn ervaren door gedrag van een ander, gefrustreerd raken, omdat ze onvoldoende kansen krijgen of tegengewerkt worden. U moet er vertrouwen in hebben dat u uw verhaal bij mij kwijt kunt, zonder dat ik iets doe wat u niet wilt. Mensen sterker en beter maken is daarbij mijn drijfveer en dat geeft mij veel voldoening. Niet door op iemands stoel te gaan zitten, maar door mensen tools aan te reiken, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Dat is wat een vertrouwenspersoon doet. Ik ben ervan overtuigd en hebben inmiddels al lang de ervaring, dat problemen in een organisatie het beste intern en informeel kunnen worden opgelost. Dat is in de meeste gevallen in het belang van het slachtoffer en van de organisatie.

Voel u vrij om mij te bellen of te mailen, als u uw verhaal over grensoverschrijdend gedrag kwijt wil of grensoverschrijdend gedrag wil laten stoppen.

Ik ben bereikbaar via 06 53 722 494 of info@tebrakeadvies.nl