Vergoeding

Vergoeding bij Pijn en Mobiliteit

Kosten

Pijn & Mobiliteit heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Wij hebben die vrijheid nodig om zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe we de zorg aan u het beste gestalte kunnen geven. Uw voordelen zijn; Niet de wensen van uw verzekeraar maar uw wensen staan centraal. Wij hebben geen budgetplafond en kunnen daardoor onze wachttijden korter houden. Nadelen zijn; dat u, afhankelijk van uw verzekeraar, soms een deel van de kosten zelf moet betalen. Bij een zuivere restitutie polis wordt onze factuur geheel vergoed (afgezien van het eigenrisico), bij een budgetpolis kan de eigen bijdrage oplopen tot rond de 35%.

Generalistische Basis GGZ
De GBGGZ kent vier zorgproducten met tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van de zorgvraag wordt de cliënt binnen één van deze producten behandeld. Zowel de directe tijd (consulten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten. De nota van een zorgproduct wordt aan het eind van de behandeling ingediend. Wij berekenen de actuele NZa-tarieven.

Wanneer wordt de zorg vergoed?
In het basispakket wordt de zorg alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts, of bureau jeugdzorg. Deze verwijsbrief moet gericht verwijzen naar de Generalistische BasisGGZ. De verwijsbrief moet voor de eerste afspraak door ons secretariaat ontvangen zijn.

Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Wanneer na verwijzing blijkt dat er toch geen sprake is van een stoornis, dan krijgt u alleen de intake vergoed. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts of u kiest ervoor om de behandeling verder zelf te betalen.

Uitgesloten stoornissen
Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. De behandeling van sommige stoornissen wordt daardoor niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

> Tarieven voor zorg die niet uit het basispakket vergoed wordt

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt (behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, deze kosten krijgt u altijd vergoed).

No-show
Wilt u een afspraak afzeggen, dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn dan kunt u de voicemail inspreken of per e-mail aan ons doorgeven. Doet u dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om 55 euro in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Kwaliteit

Al onze therapeuten voldoen aan alle verplichte eisen die worden gesteld door brancheorganisaties en zijn BIG-geregistreerd. Om op hoogte te blijven van nieuwe inzichten en innovaties m.b.t. de behandeling en visie op chronische pijn volgt ons team herhaaldelijk cursussen bij onze partners in ons netwerk.

Factuur en vergoeding
U krijgt na afloop van het zorgtraject een factuur toegestuurd die u zelf dient te betalen. Deze factuur kunt u indienen bij uw verzekeraar. Heeft u een restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de door ons geboden zorg meestal geheel vergoed. Heeft u een ander soort polis, zoals een budget- of een naturapolis, dan worden de kosten 65 resp. 80% vergoed.

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent er vergoed wordt van een factuur van een niet gecontracteerde BasisGGZ praktijk.

 Er zijn vier ‘zorgproducten’ die bij de verzekeraar kunnen worden gedeclareerd:

– Kort tarief:                       €    452,29
– Middel tarief:                    €    761,99
– Intensief tarief:                 € 1.356,25

– Chronisch tarief:              € 1.251,70

Deze producten en tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit). Het betreft hier maximale tarieven. Het uiteindelijke bedrag dat in rekening wordt gebracht kan lager uitvallen omdat er minder gesprekken geweest zijn dan er binnen een ‘zorgproduct’ vallen.

Onvolledig behandeltraject: voor patiënten die naar de Generalistische Basis ggz zijn verwezen, maar waarvan de behandelaar constateert dat behandeling in de Generalistische Basis ggz niet passend is. De kosten hiervan zijn:             € 207,19

De actuele wachttijd is momenteel:

  • Wachttijd voor intakegesprek:                       3  weken
  • Wachttijd voor behandeling:                         2  weken
  • Wachttijd voor diagnostisch onderzoek:       3  weken

 Bovenstaande wachttijd is de normale wachttijd. Mocht u behandeling wensen in bijvoorbeeld de avonduren dan kan de wachttijd oplopen. Neem voor een actuele wachttijd contact op met ons team. Tel: 085-0202366