Over Pijn en Mobiliteit

Problemen met de huidige behandelprocedures bij chronische pijn

Chronische pijnklachten zijn complex, worden in stand gehouden door meerdere factoren. Dit vereist een gezamenlijke aanpak. Pijn die blijft aanhouden is erg frustrerend en heeft impact op de kwaliteit van uw leven.  Als u diverse therapieën heeft geprobeerd zonder blijvend resultaat, pas dan komt u in aanmerkingen voor een ‘multidisciplinaire’ behandeling. Momenteel is dit alleen mogelijk in psychiatrische klinieken of revalidatiecentra. Dit kan anders…..

De oplossing die wij bieden

Een nieuw geluid bij chronische klachten.

Pijn & Mobiliteit biedt multidisciplinaire onderzoek en diagnostiek door huisarts, psycholoog en oefentherapeut (Netwerk Chronische Pijn). Na de intake wordt het klachtenbeeld in kaart gebracht. Vervolgens gaan wij gezamenlijk met u uw behandelplan opstellen. Hierbij blijft u de regie houden. Wanneer een medische specialist noodzakelijk is, voegen wij deze toe aan uw behandelteam. Wanneer zorg beter past bij een van onze partners wordt u daarheen verwezen voor behandeling. Zou blijft de behandeling in de eerste lijn.

Wij hebben een andere kijk op gezondheid: Wij focussen op gezondheid en niet op ziekte. We gaan uit van uw gezonde gebieden en gebruiken die om de andere gebieden positief te beïnvloeden.
Daarbij gaan wij uit van uw kracht!

Ontstaan van Pijn & Mobiliteit

Pijn & Mobiliteit is geboren uit samenwerkingen van medici en paramedici.  Het is ontstaan vanuit het feit dat een groot deel van de patiënten met chronische klachten onvoldoende wordt ondersteund en vroegtijdige multidisciplinaire behandeling ontoegankelijk is. Bij de ontwikkeling heeft onze focus gelegen op kwaliteit, uitkomsten en niet op financiering. Pijn & Mobiliteit zet de patiënt centraal en bekijkt daarna de declaratiemogelijkheden. Value based healthcare.


Kwaliteit; al onze therapeuten voldoen aan alle verplichte eisen die worden gesteld door brancheorganisaties en zijn BIG-geregistreerd. Om op hoogte te blijven van nieuwe inzichten en innovaties m.b.t. de behandeling en visie op chronische pijn volgt ons team herhaaldelijk cursussen bij  partners in ons netwerk.

Voor doorverwijzers

Met onze multidisciplinaire diagnostiek kunnen wij u ondersteunen bij zowel triage als bij de behandeling. Kennis op het gebied van chronische pijn hebben we geïmplementeerd in diverse zorgprogramma’s. Ons geïntegreerde centrum is laagdrempelig, direct toegankelijk en heeft een netwerk met medisch specialisten. Dit unieke samenwerkingsverband is de ontbrekende schakel in het Stepped Care Ketenmodel. Multidisciplinaire zorg in de eerste lijn. Dit kunnen wij niet alleen vandaar dat wij netwerk zorg bieden. De cliënt heeft de regie en wordt ondersteund op vitaliteit en positieve gezondheid. Onze expertise ligt op chronische pijn maar kan ook in bredere zin worden ingezet. Dit innovatieve zorgconcept kan elke vorm van medisch specialistische zorg bieden.

Indien na de multidisciplinaire intake blijk dat een eerste-lijns partner zorg biedt die beter past dan volgt behandeling daar. Maar ook als cliënten te complex zijn kunnen wij opschalen binnen ons netwerk. 

Ons netwerk:

Oefentherapeuten Netwerk Chronische Pijn, Het Rugcentrum, Praktijk Oosterhof, Diakonessenhuis, UMCU, CIR Revalidatie, Real Health Maartenskliniek en Spine Center Amsterdam