Over Pijn en Mobiliteit

Problemen met de huidige behandelprocedures bij chronische pijn

Veel mensen die langdurige pijnklachten hebben bezoeken een therapeut om van de pijnklachten af te komen. Dit helpt soms tijdelijk, maar is geen oplossing voor de lange termijn. Want chronische pijnklachten zijn complex. Dit vereist een gezamenlijke aanpak. Pijn die blijft aanhouden is erg frustrerend en heeft impact op de kwaliteit van uw leven.  Als u diverse therapieën heeft geprobeerd zonder blijvend resultaat, pas dan komt u in aanmerkingen voor een ‘multidisciplinaire’ behandeling. Momenteel is dit alleen mogelijk in psychiatrische klinieken of revalidatiecentra. Maar deze zijn pas toegankelijk als u aan hun strikte voorwaarden voldoet.

De oplossing die wij bieden

Een nieuw geluid bij chronische klachten.
P&M biedt een multidisciplinaire aanpak waarmee wij uw klachtenbeeld in kaart brengen. Vervolgens gaan wij gezamenlijk met u uw behandelplan opstellen. Hierbij blijft u de regie houden. Wanneer een medische specialist noodzakelijk is, voegen wij deze toe aan uw behandelteam. Wij hebben een andere kijk op gezondheid: Wij focussen op gezondheid en niet op ziekte. We gaan uit van uw gezonde gebieden en gebruiken die om de andere gebieden positief te beïnvloeden.
Daarbij gaan wij uit van uw kracht!

Ontstaan van Pijn & Mobiliteit

Pijn & Mobiliteit is geboren uit samenwerkingen van medici en paramedici.  Het is ontstaan vanuit het feit dat een groot deel van de patiënten met chronische klachten onvoldoende wordt ondersteund en vroegtijdige multidisciplinaire behandeling ontoegankelijk is. Bij de ontwikkeling heeft onze focus gelegen op kwaliteit, uitkomsten en niet op financiering. Pijn & Mobiliteit zet de patiënt centraal en bekijkt daarna de declaratiemogelijkheden. Value based healthcare.

Voor doorverwijzers

Met onze multidisciplinaire diagnostiek kunnen wij u ondersteunen bij zowel triage als bij de behandeling. Kennis op het gebied van chronische pijn hebben we geïmplementeerd in diverse zorgprogramma’s. Ons geïntegreerde centrum is laagdrempelig, direct toegankelijk en heeft een netwerk met medisch specialisten. Dit unieke samenwerkingsverband past niet in de huidige verdeling 1-2e lijn. De cliënt heeft de regie en wordt ondersteund op vitaliteit en positieve gezondheid. Onze expertise ligt op chronische pijn maar kan ook in bredere zin worden ingezet. Dit innovatieve zorgconcept kan elke vorm van medisch specialistische zorg bieden.